Geschreven door Iren Nooren op donderdag 14 maart 2013

Apps4Curacao: SWOT-analyse app // kansen en bedreigingen

apps kansen bedreigingen

Kansen en bedreigingen voor een app op Curacao

Eén van de onderdelen van het business plan was het opstellen van een SWOT-analyse voor de app. Een SWOT-analyse beschrijft de sterke en zwakke punten en de externe kansen en bedreigingen van je bedrijf of situatie.

Door vervolgens een SWOT-confrontatie te maken kun je het ‘gat in de markt’ vinden of, zoals in deze situatie, oordelen of een app écht de oplossing is voor je bedrijf of situatie. Als je doelgroep nagenoeg geen smart phone bezit, is een app uitbrengen om met hen te communiceren, niet de oplossing ;)

Indien je voor je app de Strenghts en Weaknesses wilt opstellen vraag jezelf dan kritisch af welke voordelen en nadelen je situatie of je bedrijf nu heeft:
• Is je bedrijf ‘klaar’ om een app te ontwikkelen?
• Zijn er klanten of is er een ‘fan’-groep; hoe is je relatie en/of de commitment van die groep?
• Indien de relatie niet optimaal is; wat moet je verbeteren binnen je bedrijf of situatie? Wees eerlijk ;)
• Hoe is het gesteld met jouw middelen: kapitaal, contacten, ervaringen, kennis, hardware, software etc.?
• Indien je middelen niet optimaal zijn; wat moet ontbreekt je?
• Een app is een commmunicatiemiddel, hoe is het met je huidige communicatiebeleid? Welke kanalen gebruik je nu? Hoe is het met die kanalen gesteld?

 

Voordat je de kansen en bedreigingen beschrijft is het handig om te weten wie je doelgroep is en waar je doelgroep zit.
Wat zijn de trends voor de komende jaren voor deze groep? Zit je doelgroep met smart te wachten op jouw app? Wat en wie is je concurrentie – het gevecht om de ruimte op het smart phone scherm.

 

De kansen en bedreigingen die wij hebben opgesteld voor onze app waren:

Opportunities // Kansen
• Toename gebruik smart phone & tablets t.o.v. desktops computers
Een trend die de komende jaren alleen maar zal gaan toenemen.
• Opkomst van de iPad in de Nederlandse Antillen: in 2012 van 0% naar 10% gestegen
• Een mobile device wordt het meest gebruikt voor texting 13.4% en browsing 11.1%.
• Langzame verbetering WIFI punten op Curacao
• Weinig lokale concurrentie sports app
• Opkomst Social Media Pinterest en Instagram: gebaseerd op afbeeldingen
• Toename van mobile advertising revenue in de toekomst
• Mentaliteit ‘wat kan ik winnen’ van doelgroep

Threaths // Bedreigingen
• Verschillende mobile devices met eigen platform: iPhone, Samsung, Blackberry
• Internetconnecties zijn niet nog overal betrouwbaar op Curacao
• Niet alle locaties op Curacao hebben WIFI
• Hoge kosten mobile internet
• ‘Wat van Curacao komt is grapp gedachte’
• Moeheid van SMS spam van UTS & Digicel
• Curacao niet vermeld in het landenoverzicht van app stores

 

Deze lijst is natuurlijk nog lang niet compleet… Wat vind jij de kansen en bedreigingen voor een app op Curacao?
Reageer op dit bericht
of stuur een mail naar info@memento-vivi.com

 

Lees meer berichten over Apps4Curacao part II

De berichten onder Apps4Curacao zijn geschreven na het volgen van de workshop Apps4Curacao Pressure Cooker Week begin maart 2013.

Leave a Reply